Aikuisten fysioterapia

HUOM! Meillä fysioterapiaan sisältyy aina LPG- tai x-cryo kylmälaitteen käyttö sekä kinesioteippaus.

Nämä erityishoidot siis tarvittaessa, jos hoitosi sitä vaatii.

Ota YHTEYTTÄ p.040 641 6742 tai VARAA SUORAAN NETISTÄ

AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Aikuisneurologinen fysioterapia on erikoisosaamisalue, missä liikkumisen ongelmien tai toiminnanhäiriön syy on keskus- ja ääreishermostoperäinen. Yleisimmät hoitodiagnoosit ovat aivohalvaussairaudet, MS-tauti, ALS, Parkinsonin tauti, selkäydinvammat sekä CP. Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukea hänen selviytymistään päivittäisissä toiminnoissa. Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa


KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIA

Kelan kuntoutus on suunnitelmallista ja moniammatillista toimintaa. Sen tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan omia elämäntavoitteitaan ja ylläpitämään työ-, opiskelu- ja toimintakykyään sekä elämänhallintaansa silloin, kun ne ovat sairauden tai vamman takia uhattuina. Kuntoutus kohdistuu myös kuntoutujan toimintaympäristöön, jotta tavoitteiden toteutumista voidaan tukea samansuuntaisesti monin keinoin.


FYSIOTERAPIA JA FYSIKAALISET HOIDOT

Yksi painopisteistä on tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapiassa ja näin ollen myös aktiivisessa ja ennaltaehkäisevässä fysioterapiassa. Fysioterapiaan kuuluu mm. mekaanisten asento- ja liikehäiriöiden tutkiminen, yksilölliset manuaaliset (käsin tapahtuvat) käsittelyt, joita ovat erilaiset lihas- ja pehmytkudoskäsittelyt, nivel- ja nikamakäsittelyt (mobilisaatio) ja hermokudoskäsittelyt. Lisäksi käytetään aktiivista terapeuttista harjoittelua.
Fysikaalisia hoitoja ovat mm. syvälämpöhoidot, sähkökipuhoidot, kylmähoidot ja vetohoidot.


VETERAANIEN AVOKUNTOUTUS

Veteraanien avokuntoutuksen tavoitteena on vastata veteraanien yksilöllisiin kuntoutustarpeisiin ja tukea veteraanien toimintakykyisyyden säilyttämistä ja kotona selviytymistä. Fysioterapia voi olla akuuttiin vaivaan paneutumista tai pidempikestoinen toimintakykyisyyden tukijakso fysioterapeuttisin menetelmin: mm. perusliikkumisen ja tasapainon varmentaminen, ulkona liikkumisen varmentaminen ja yleinen liikuntakyvyn säilyminen.


KINETIC CONTROL -MENETELMÄ

Kinetic Control -menetelmän tavoitteena on tarkan tutkimisen perusteella löytää jokaisen asiakkaan kohdalla yksilölliset syyt kipujen ja toiminnanhäiriön taustalla, jonka perusteella voidaan suunnitella yksilöllinen kuntoutusohjelma tarkasti määriteltyjen testien perusteella. Harjoitteiden tavoitteena on palauttaa liikkeen normaali kontrollijärjestelmä kivun lievittymiseksi, toimintahäiriön korjaamiseksi ja toimintakyvyn parantumiseksi.


ALLASTERAPIA

Allasterapia on veden erikoisominaisuuksia hyväksikäyttäen suoritettavaa fysioterapiaa. Se soveltuu sekä kuntoutukseen, kunnon ylläpitoon sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn. Liikuntarajoitteisille asiakkaille allasterapia on usein paras mahdollinen terapiamuoto.


HIERONTA

Hierontaa käytetään fyysisistä suorituksista, staattisista lihasjännityksistä tai tapaturmista seuranneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen laukaisuun.
Hieronta lievittää kipua, vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja verenkiertoa, vähentää stressiä, lisää nivelten liikkuvuutta, virkistää ja parantaa toimintakykyä, rentouttaa sekä fyysisesti että psyykkisesti.